Δραστηριότητες, μέλη και συνεργάτες της εταιρίας
Εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
Φάκελοι
Θέματα περιβαλλοντικής επικαιρότητας
Επιστημονικές συμβολές
Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου
Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
Πορίσματα και Εκθέσεις του Συνήγορου του Πολίτη
Νέες εκδόσεις
Επισκόπηση Περιοδικού Τύπου
Εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες και περιβαλλοντικοί διάλογοι


 


ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Σίνα 30, 106 72, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3620737, 210 3620768,  Φαξ: 210 3620768
website : www.nomosphysis.org.gr
email : nomosphysis@ath.forthnet.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Νόμος+Φύση δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των θεσμών και της πολιτικής του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό:

- ανέλαβε, αυτόνομα ή σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, ΟΤΑ, περιβαλλοντικές ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις, εθνικά και κοινοτικά προγράμματα σε διάφορους τομείς του δικαίου του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης,

- δραστηριοποιήθηκε σε τομείς αναπτυξιακής συνεργασίας που εξειδικεύονται στην παραγωγή θεσμικού know how στην περιοχή του περιβάλλοντος και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των ΜΚΟ του Υπουργείου Εξωτερικών,

- ανέλαβε την επεξεργασία και εκπόνηση σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων αναγκαίων για την ενσωμάτωση και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος,

- ανέλαβε την επεξεργασία σχεδίων διαταγμάτων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, καθώς και τα συναφή διαχειριστικά σχέδια,

- αναλαμβάνει τη μελέτη και αξιολόγηση της εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και της συμμόρφωσης της Ελλάδας ως συμβαλλόμενου μέρους στις διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις,

- επεξεργάζεται προτάσεις νομοθετικής πολιτικής και προγράμματα περιβαλλοντικών δράσεων που αφορούν τόσο τη δημόσια άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής όσο και την υιοθέτηση νέων οικονομικών εργαλείων και περιβαλλοντικών πρακτικών από τον ιδιωτικό τομέα,

- διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες σε θέματα περιβαλλοντικού δικαίου με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επιμόρφωση του επιστημονικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με το περιβάλλον,

- εκδίδει τη σειρά αυτοτελών δημοσιευμάτων Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου.

 

Η Νόμος + Φύση, από τις αρχές του 2003 διαθέτει δικτυακό τόπο, όπου δημοσιεύονται γνώμες και άρθρα για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς επίσης και ένα ευρύ φάσμα σχετικών πληροφοριών.

 

Προς δημοσίευση άρθρα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση nomosphysis@ath.forthnet.gr και αξιολογούνται επιστημονικά από ανεξάρτητους κριτές.

 

c

Ιδρυτής

Γιώργος Παπαδημητρίου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Επιστημονικός υπεύθυνος

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Μέλη της επιστημονικής ομάδας

Ματίνα Ασημακοπούλου, Δικηγόρος

Αλεξάνδρα Βλαντού, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

Γεωργία Γιαννακούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Γώγος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γιώργος Καριψιάδης, Δρ.Ν. ΕΝΥ - ΥΠΕΞ

Κώστας Κατσιμπάρδης, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας της Νομικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Θράκης 

Χαράλαμπος Κουταλάκης, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Μπάλιας, Δικηγόρος

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ - Δικηγόρος

Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Δρ.Ν. - Δικηγόρος

Μαρία Φλώρου, Δικηγόρος

Αγγελική Χαροκόπου, Δικηγόρος

 

c

 

Δραστηριότητες

 

Περιβαλλοντικοί Διάλογοι

 

- Βιώσιμη διαχείριση υδάτων: αρχές, κανόνες και εφαρμογή, Αθήνα 2005

- Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και περιβάλλον, Αθήνα 2004

- Διαχείριση απορριμμάτων, Αθήνα 2003

- Οικονομικά εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Αθήνα 2003

- Πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων,

Αθήνα 2002

- Το διεθνές δίκαιο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών:

10 χρόνια μετά τη Συνδιάσκεψη του Ρίο, Αθήνα 2002

 

Ημερίδες

- Οι ρυθμίσεις για τα χημικά. Ο κανονισμός Reach, Αθήνα, 2008

- Ο  Χωροταξικός  Σχεδιασμός στην Ελλάδα: Νομικό πλαίσιο και εφαρμογή στην πράξη, Αθήνα 2008

 - Κλιματικές αλλαγές και ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα (Συνδιοργάνωση με την Greenpeace), Αθήνα 2006

- Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση: προκλήσεις και ευκαιρίες για τον νομοθέτη και τη διοίκηση, Αθήνα 2004

- Το άρθρο 24 μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος, Αθήνα 2002

- Μεταφορά συντελεστή δόμησης, Αθήνα 1995

 

Διημερίδες

- Η κοινωνία πολιτών και η εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου (Συνδιοργάνωση με το WWF), Αθήνα 2006

 

Συνέδρια

- Η προστασία των εθνικών δρυμών, Μονοδένδρι 2000

- Η προστασία των εθνικών θαλάσσιων πάρκων, Αλόννησος 1999

- Η προστασία των υγροτόπων, Αλεξανδρούπολη 1998

 

Διάφορες Εκδηλώσεις

- Παρουσίαση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Νόμος+Φύση», Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2004

- Παρουσίαση του ηλεκτρονικού περιοδικού «Νόμος+Φύση», Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Αθήνα, Μάιος 2004

- Εγκαίνια του ηλεκτρονικού περιοδικού «Νόμος+Φύση», Παλαιό Πανεπιστήμιο, Πλάκα, Αθήνα, Ιούνιος 2003

 

Προγράμματα

- Δημιουργία μηχανισμού εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο διασυνοριακό πάρκο Πρεσπών [Ελλάδα – Αλβανία – πΓΔΜ], 2005 - σήμερα

-          Συγκριτική νομική ανάλυση [Σύμβαση της Βαρκελώνης και κοινοτικό περιβαλλοντικό κεκτημένο], 2005 – 2006

-          Πρόγραμμα για τη διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη των προστατευόμενων μεταβατικών υδάτων [Συνεργασία Ιταλίας, Ελλάδας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας], 2004-2006

- Ελληνοτουρκική συνεργασία για την ενίσχυση της προστασίας

και της διαχείρισης των υγροτοπικών πόρων (Διεθνείς συμβάσεις και Οδηγία 2000/60 ΕΚ), 2003-2006

- Οικοδόμηση και ενδυνάμωση θεσμών για την περιβαλλοντική συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας, 2003-2004

-          Ανάπτυξη δεξιοτήτων περιβαλλοντικών ΜΚΟ με τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από ΜΚΟ των 15 κρατών-μελών της Ε.Ε.

[Συνεργασία Ελλάδας και Ρουμανίας], 2003-2004

- Η αντιμετώπιση των μεταδοτικών νοσημάτων: Νομικές, θεσμικές

και διοικητικές παράμετροι, 2003-2004

- Ελληνορουμανική συνεργασία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

σε διασυνοριακό πλαίσιο, 2002-3

- Ελληνοβουλγαρική συνεργασία για την ολοκληρωμένη προστασία

και χρήση των διασυνοριακών υδάτων. Η Οδηγία ΕΚ/2000/60, 2002-3

- Ελληνοβουλγαρική συνεργασία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

σε διασυνοριακό πλαίσιο, 2001

- Τετραεθνής βαλκανική συνεργασία για την περιβαλλοντική πληροφόρηση

και τη διασυνοριακή συνεργασία, 2001

- Ελληνοβουλγαρικό σεμινάριο περιβαλλοντικού δικαίου, 2000

- Δίκτυο ευρωπαϊκών περιοδικών περιβαλλοντικού δικαίου, 2000

 

Εκδόσεις

- Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου, 1996-2011

- Digital Publication of Nomos+Physis 'Hellenic-Serbian Cooperation

on Environmental Institution Building', I 2005

- Προστασία από τα μεταδοτικά νοσήματα – Εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς ρυθμίσεις, 2004

- Digital Publication of Nomos+Physis 'Hellenic-Bulgarian Cooperation on the Protection and Use of Transboundary Watercourses.

The EC Water Framework Directive (WFD) 2000/60', II 2004

- Digital Publication of Nomos+Physis 'Hellenic-Romanian Cooperation on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context', I 2004

- The Implementation of the Espoo Convention. A Hellenic Approach, 2002

- Νόμος & Φύση, Επιθεώρηση Δικαίου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, 1994-2001

 


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ